You are here

Home

kompozycji

Czym jest florystyka, a czym pozostałe definicje, jak bukieciarstwo czy ikebana? Czym się różnią? Co o tym myśleć?

Czym jest florystyka? Jest to dział botaniki, a mianowicie mówiąc konkretniej geografii roślin i geobotaniki, jakiego zadanie jest inwentaryzacja flory dla ustalania spisu gatunków roślin łącznie z podaniem ich stanowisk na określonym obszarze. Jesteśmy w stanie też powiedzieć, że zajmuje się badaniem zasięgów roślin, a również grupowaniem roślin na podstawie kryterium zasięgowym. Tego typu wyniki różnych badań florystycznych mają dużą wartość dla oceny stanu ochrony różnorodności biologicznej.